Druhny i Druhowie, Szanowni Rodzice – nadszedł czas zmian.

W dniu wczorajszym tj. 25.11.2017r. odbył się Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Kostrzyn. Zjazd udzielił absolutorium dla mnie i całej komendy hufca za działalność i realizację zadań statutowych. Po uzyskaniu absolutorium podjęłam decyzję o rezygnacji z funkcji komendanta hufca ZHP Kostrzyn. Wszyscy, co mnie znają wiedzą, że w moim życiu pojawiła się maleńka istota, która jest w tej chwili dla mnie najważniejsza. Nowym komendantem hufca został pwd Kacper Przygocki.
Funkcję sprawowałam od 2011 roku i był to niesamowity czas dla mnie, mojej rodziny i kostrzyńskiego środowiska harcerskiego. Ogrom przedsięwzięć, które podejmowałam na harcerskim szlaku zaowocowały aktywizacją dzieci i młodzieży do ciągłego działania na rzecz innych. Służbę harcerską rozumiem, jako fundament w mojej pracy instruktorskiej. Punktem oparcia i niezachwianym filarem są dla mnie działania skierowane ku innym, na rzecz drugiego człowieka. Druhny i Druhowie - tak żyję i tymi wartościami kieruję się w postrzeganiu służby. Kochani drużynowi - pamiętajcie, że dobro dane raz wróci do Was ze zdwojoną siłą. Czyny niosą ze sobą różne gesty pomocy, które pozwolą Wam rozbudzić motywację w sobie do rzetelniejszej służby.
Jeżeli będziecie wiedzieć jak patrzeć, to dostrzeżecie o wiele więcej niż inni. Dziękuję, że razem tworzyliśmy szlak harcerskiej służby, kiedy byłam Komendantką Hufca. Życzę Wam dużo siły i wsparcia, a wtedy służba będzie radością samą w sobie. Dziękuję dla Rady Przyjaciół Harcerstwa, dla jej Przewodniczącego Pana Leszka Naumowicza, dla Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą Pana Andrzeja Kutna, dla kostrzyńskich firm, dla rodziców naszych zuchów i harcerzy, dla instruktorów hufca za zaangażowanie na rzecz ruchu harcerskiego w naszym mieście. Dziękuję za wspieranie działań harcerzy oraz za wszelką okazaną pomoc dla mnie – Komendantki Hufca. Przepracowane wspólnie prawie 7 lat to czas, który pokazał, że odbieracie Państwo pozytywnie wszelkie działania na rzecz dzieci i młodzieży w naszym mieście. Dziękuję dla druha Marcina Kleczkowskiego oraz Rady Przyjaciół Harcerstwa za wsparcie mnie w pozyskaniu nowej harcówki i siedziby Komendy Hufca. Jest to niesamowity prezent dla nowo wybranej Komendy Hufca i harcerzy. Dziękuję za to, że w dzisiejszym świecie nastawionym na konsumpcję potraficie Szanowni Państwo myśleć o innych - o nas. Jestem naprawdę wdzięczna i gotowa do dalszego wspólnego działania na rzecz aktywności społecznych harcerzy. Co prawda nie na funkcji Komendanta Hufca, ale Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Hufca i przede wszystkim świadomego instruktora ZHP w stopniu harcmistrzyni. Dziękuję dla instruktorów hufca za prawdziwą realizację słów Zobowiązania Instruktorskiego i wychowywanie kolejnych pokoleń harcerskich. Gratuluję dla nowej Komendy Hufca i życzę mądrości w podejmowaniu decyzji oraz dużo siły do działań.

Z harcerskim pozdrowieniem
,, Czuwaj !’’
Harcmistrzyni Alicja Wołkowska